Vítejte na mých stránkách 

Tyto stránky slouží široké veřejnosti pro výuku výkladu cikánských karet.

Výukový kurz který  zde nabízím je zdarma.

  

Výklad z karet.

Vykládací karty si kdysi dávno před staletími vymysleli lidé jako jednu z možností nahlédnout do budoucnosti a protože každý člověk je omylný, neměl by nikdy považovat výklad z karet za recept na život.

Karty se vykládají proto, abychom se dozvěděli co by nás mohlo případně v budoucnosti potkat, a to nám dává možnost se na nadcházející události psychicky připravit, a případně je i do jisté míry ovlivnit tak, aby pro nás byly přijatelné.

Osud není jedna přímá cesta životem, je to spleť cest po kterých jdeme a v tu chvíli, kdy se dostaneme na křižovatku, záleží na nás, zda se dáme vlevo, vpravo, či zda půjdeme rovně. A to jsou ty určité momenty v našem životě, kdy máme možnost směrovat běh osudu tak, aby nám co možná nejvíce vyhovoval.

Kartoman by se nikdy neměl považovat za jasnovidného, ale za člověka, který má ten dar, že dokáže citlivě posuzovat symboliku karet a také ji stejně citlivě interpretovat tomu, kdo o výklad požádal. Nikdy by neměl nic z výkladu zatajovat, nebo dokonce překrucovat, ale měl by být ve své podstatě psychologem, který je schopen vysvětlit i nepříjemné zprávy tak, aby nezahnal dotyčného člověka do pesimismu.

Z každé situace i z té nejnepříjemnější je východisko, a úkolem kartomana je umět o tom dotyčného přesvědčit. Zatajením nepříjemné zprávy můžete ublížit víc, než se na první pohled zdá. Běh událostí tím nesmažete, člověku berete možnost se na ně připravit a sebe vystavujete nebezpečí ztráty důvěryhodnosti.

Též je velmi důležité mít na paměti, že každý člověk, který vás požádá o výklad, vám zároveň svým způsobem důvěřuje a někdy hovoří o věcech, které by jinde neříkal. Na vás je abyste tyto informace považovali za důvěrné a nikomu je nevyprávěli. Je to otázka určité etiky a vaší schopnosti zachovat tajemství.

Růžena Vernerová