Symbolika karet ve dvojicích

 

Oko Boží s ostatními kartami:

s Knězem – velmi vzácné spojení Boží ochrany a Božího požehnání. Člověku se plní tužby a přání. Při snaze dosáhnout určitého cíle máte maximální šanci na úspěch.

s Cestou – dává předpoklad k úspěšnému završení cesty bez problémů a překážek, ať již se jedná o klasické cestování či o cestu životem.

se Svatbou – to je spojení dvou lidí, které má Boží ochranu a tudíž předpoklad pro klidný a harmonický vztah. 

s Milenkou – klidný, čistý a něžný vztah.

s Milencem – klidný, čistý a pevný vztah.

s Věrností – představuje partnera, který je schopen vám poskytnou ochranu v jakékoliv situaci a vždy bude stát za vámi.

s Žárlivostí – prozřetelnost vás chrání před žárlivostí nebo závistí.

s Radostí – nezištná a čistá radost vyplývající ze štěstí druhých lidí.

s Domem – harmonie, klid a pohoda ve vašem soukromí (rodině).

s Dítětem – budete se radovat z úspěchu svého dítěte či dětí.

s Rohem hojnosti – předpoklad k dlouhodobé hojnosti všeho, co potřebujete ke spokojenému životu.      

s Penězi – velmi dobré a dlouhodobé finanční zabezpečení. Nehrozí ztráta peněz.

s Darem – dvojí možnost výkladu: neměli byste trpět nouzí, nebo dostanete dar trvalé hodnoty.

s Nenadálou radostí – radujete se nad něčím, co jste neočekávali a co má trvalou hodnotu.

se Zlodějem – najdete to, co jste kdysi ztratili, nebo bude vráceno to, co vám bylo ukradeno.

s Důstojníkem – dlouhodobá stabilita a klid v podnikání, nebo v zaměstnání.

s Dopisem – písemná správa, která je pro vás významná a cenná.

se Soudcem – nějaké úřední rozhodnutí, které vám vrací klid a pohodu do života.

s Poselstvím – ústní zpráva (rada), která je pro vás významná a cenná.

s Vdovou – smutek, který nebude mít dlouhé-ho trvání a rychle přebolí.

s Vdovcem – dvojí možnost výkladu: jste velmi silná osobnost schopná čelit smutku, nebo jste schopni i při vlastních starostech ještě podpořit někoho druhého.

s Touhou – máte možnost realizovat své plány a myšlenky, vytvoříte dílo trvalé hodnoty.

s Toužebným přáním – je velký předpoklad, že dosáhnete toho po čem toužíte.

s Nadějí – splní se to, do čeho vkládáte svou naději.

se Smrtí – změna, která vám přinese stabilitu, pohodu a klid.

s Nemocí – velmi rychlé vyřešení zdravotních problémů.

s Vážnými myšlenkami – závažná životní rozhodnutí, která jsou ku prospěchu, i když se to na první pohled tak nejeví.

s Falší – máte pocit, že vás zrazují přátelé, či cítíte kolem sebe faleš? Ničeho se nebojte. Boží oko vás chrání.

s Neštěstím – toto je situace, kdy dojdete nutně k názoru, že jste měli vlastně štěstí v neštěstí.

s Nepřítelem – jakékoliv nepřátelské útoky vůči vaší osobě se minou účinkem. Máte nad sebou Boží ochranu.

s Nepříjemností – prozřetelnost Boží vás chrání natolik, že máte možnost se vyhnout nějakým, byť již hrozícím nepříjemnostem.

 

Kněz s ostatními kartami:

s Cestou – směr životní cesty, který je vám ve výkladu s ostatními kartami nabízen je pro vás Božím požehnáním.

se Svatbou – velmi pevný vztah, který dává předpoklad k založení rodiny.

s Milenkou – nezištný, čistý a něžný vztah.

s Milencem – nezištný, čistý a pevný vztah.

s Věrností – představuje partnera, který je věrný a zároveň vám plně důvěřuje.

s Žárlivostí – žárlivost partnera je projevována v rozumné míře, neboť nepramení z nedůvěry vůči vám, ale z velké lásky.   

s Radostí – jste schopni rozdávat radost a lidé vás za to mají rádi.

s Domem – spokojená a šťastná rodina je pro vás velmi důležitá.

s Dítětem – projev dětské přízně vás naplňuje štěstím a něhou.

s Rohem hojnosti – jste dítě štěstěny a máte možnost prožít život na plno.

s Penězi – peníze které máte možnost získat, si plně zasloužíte.

s Darem – dvojí možnost výkladu: umíte dobře  hospodařit, nebo i malý dárek vám přináší velkou radost.

s Nenadálou radostí – radujete se z něčeho co jste neočekávali a jste schopni se o to podělit se svým okolím.

se Zlodějem – ztráta něčeho má své opodstatnění, probudí vás k činorodosti.

s Důstojníkem – vše co uděláte v zaměstnání či podnikání vám kvete pod rukama a lidé kolem vás to dokáží ocenit.

s Dopisem – písemná zpráva, která je pro vás požehnáním. 

se Soudcem – nějaké úřední rozhodnutí, které je v každém případě ve váš prospěch.

s Poselstvím – ústní zpráva (rada), která je pro vás požehnáním.

s Vdovou – smutek či žal se snažíte potlačit činorodostí a spoluprácí z druhými lidmi. To je pro vás dobré.

s Vdovcem – dvojí možnost výkladu: jste silná osobnost která umí čelit smutku a daná situace obohacuje vaše nitro, nebo čelíte svým vlastním strastem a ještě se snažíte druhé ochránit před podobnou situací.

 s Touhou – realizace vašich myšlenek a plánů je požehnáním pro druhé.

s Toužebným přáním – udělejte první krok k tomu po čem toužíte a dočkáte se podpory od druhých.

s Nadějí – máte v sobě dostatek optimismu a schopnost probudit ho i v druhých lidech.

se Smrtí – neváhejte učinit změnu, bude to přínosem pro vás i vaše okolí.

s Nemocí – přes vlastní zdravotní problémy jste schopni pomáhat druhým.

s Vážnými myšlenkami – změna v životním stylu, kterou zamýšlíte udělat, je přínosem pro vás i vaší rodinu.

s Falší – i kdyby vás zradili přátelé a faleš druhých vás provázela na cestě životem, nebude to dlouho trvat, a vy si najdete nová přátelství, která vám budou požehnáním do budoucna. Chce to jen dostatek trpělivosti.

s Neštěstím – přes vlastní starosti jste schopni vnímat neštěstí druhých a soucítit s nimi.

s Nepřítelem – jakékoliv nepřátelské útoky vůči vaší osobě mají minimální účinek. Přesto se snažíte zjistit důvod nepřátelství, a jste schopni vzít v úvahu možnost, že jste k tomuto postoji sami mohli zadat příčinu.

s Nepříjemností – jste schopni úspěšně a velmi diplomaticky řešit nepříjemné situace. Umíte se ponořit do problému a zvolit správné řeše-ní v pravý čas a na správném místě.

 

Cesta s ostatními kartami:

se Svatbou – dvojí možnost výkladu: trvalý citový vztah, který by mohl být završen sňatkem, nebo se stávající manželství upevňuje.

s Milenkou – do vašeho života vstupuje něžný cit a zamilovanost.

s Milencem – do vašeho života vstupuje pevný, trvalý vztah.

s Věrností – stabilita ve všem, co figuruje ve vašem životě.

s Žárlivostí – váš způsob života dává podnět k žárlivosti.

s Radostí – do vašeho života vstupuje radost v podobě rodinné harmonie a pohody.

s Domem – spokojenost v soukromí hraje dost podstatnou roli ve vašem životě.

s Dítětem – dvojí možnost výkladu: uvažujete o dítěti (založení rodiny), nebo do vašeho života vstupují nějaké starosti.

s Rohem hojnosti – nastupuje období dostatku všeho po čem v běžném životě toužíte a budete mít pocit, že vám nic nechybí.

s Penězi – možnost nabytí větší finanční částky či jiného majetku, bez vlastního přičinění.

s Darem – dvojí možnost výkladu: někdo vás potěší dárkem, nebo nastupuje období finanční stability.

s Nenadálou radostí – velmi brzy se budete z něčeho radovat.

se Zlodějem – pozor hrozí vám nějaká ztráta a to v dohledné době. Ohlídejte si peníze či jiný majetek.

s Důstojníkem – dvojí možnost výkladu: máte možnost upevnit své postavení ve veřejném životě, nebo nastává období pracovní stability (možnost povýšení).

s Dopisem – brzy dostanete nějakou písemnou zprávu, která je pro vás důležitá.

se Soudcem – brzy podstoupíte nějaké úřední jednání, které je pro vás důležité.

s Poselstvím – brzy se od někoho dozvíte něco, co je pro vás důležité.

s Vdovou – ztrácíte životní elán a je tendence se tomu příliš poddávat (pesimismus).

s Vdovcem – ztrácíte sice životní elán, ale umíte s tím bojovat.

s Touhou – v brzké době vymyslíte něco nového a hodláte to zároveň i realizovat.

s Toužebným přáním – v brzké době budete po něčem toužit, ale malá sebedůvěra vám brání v realizaci vlastních přání.

s Nadějí – v dohledné době nadejde pro vás období optimismu a nových nadějí.

se Smrtí – dostáváte se do období, které bude bohaté na změny.

s Nemocí – nastupuje  období ve kterém je váš organismus oslabený, a tudíž náchylný k onemocnění. Může se jednat o nemoc tělesnou, nebo o psychické trauma.

s Vážnými myšlenkami – brzy vás okolnosti donutí k vážnému zvážení budoucnosti. Potřeba změny je velmi naléhavá.

s Falší – do vašeho života vstupuje někdo, kdo se k vám staví falešně. Nevěřte každému na potkání.

s Neštěstím – brzy se dostanete do nějaké pro vás nepříjemné situace, kterou nelze obejít.

 s Nepřítelem – dvojí možnost výkladu: do vašeho života vstupuje člověk, který má tendenci vám nějakým způsobem škodit, nebo se dostáváte do období ve kterém máte pocit, že nic nejde bez potíží.

s Nepříjemností – dvojí možnost výkladu: brzy se dostanete do nějaké pro vás nepříjemné situace, kterou budete muset řešit, nebo jste před nutností něco ve svém životě obhajovat.

 

Svatba s ostatními kartami:

s Milenkou – dlouhodobý partnerský vztah za-ložený na citu.

s Milencem – dlouhodobý partnerský vztah za-ložený na solidnosti a jistotě.

s Věrností – dlouhodobý partnerský vztah za-ložený na vzájemné důvěře.

s Žárlivostí – dlouhodobý partnerský vztah, ve kterém figuruje či bude figurovat žárlivost.

s Radostí – dlouhodobý partnerský vztah, ve kterém převažuje radost.

s Domem – dlouhodobý partnerský vztah je pro vás velmi důležitý, život bez partnera vám nesvědčí.

s Dítětem – dlouhodobý partnerský vztah, kde dítě je důležitou součástí rodiny.

s Rohem hojnosti – dlouhodobý partnerský vztah, který vám dá vše potřebné.

s Penězi – dlouhodobý partnerský vztah, založený na majetku.

s Darem – dlouhodobý partnerský vztah, ve kterém jste schopni se navzájem obdarovat, jen tak pro radost. 

s Nenadálou radostí – dlouhodobý partnerský vztah do kterého vstupuje neočekávaně něco radostného.

se Zlodějem – dlouhodobý partnerský vztah je, či bude někým narušován a mohla by nastat krize.

s Důstojníkem – dlouhodobý partnerský vztah dvou lidí, kteří spolu nejen žijí, ale i pracují či podnikají v určitém oboru.

s Dopisem – písemná zpráva, která je důležitá pro oba partnery.

se Soudcem – dlouhodobý partnerský vztah, který je, či bude potvrzen sňatkem.

s Poselstvím – ústní zpráva, která je důležitá pro oba partnery.

s Vdovou – dlouhodobý partnerský vztah, který přináší smutek a roztrpčení oběma partnerům.

s Vdovcem – dlouhodobý partnerský vztah, který je zkoušen osudem, ale přesto má šanci vytrvat.

s Touhou – dlouhodobý partnerský vztah, ve kterém se nikdy nebudete nudit.

s Toužebným přáním – toužíte po trvalém a pevném partnerském vztahu.

s Nadějí – je naděje na dlouhodobý partnerský vztah.

se Smrtí – dlouhodobý partnerský vztah, který jde do nějaké změny. Něco končí a něco úplně nového začíná.

s Nemocí – dlouhodobý partnerský vztah, jehož pevnost bude zkoušena nemocí či starostmi jednoho z partnerů.

s Vážnými myšlenkami – dlouhodobý vztah, který začíná sklouzávat do nudy a stereotypu. Oba partneři by se měli vážně zamyslet nad budoucností. 

s Falší – dlouhodobý partnerský vztah, do kterého se začíná vkrádat faleš a nedůvěra. Oba partneři by se měli zamyslet nad budoucností.

s Neštěstím – dvojí možnost výkladu: vztah s nedobrým koncem, nebo vaše volba životního partnera je, či bude nešťastná a nenaplní se představy vzájemného soužití.

s Nepřítelem – dvojí možnost výkladu: dlouhodobý partnerský vztah je, či bude narušován nepřátelským postojem někoho z okolí, nebo ani jeden z partnerů není ochoten ustoupit od svých požadavků, vytrácí se vzájemná tolerance a láska se mění v nenávist.

s Nepříjemností – dlouhodobý partnerský vztah, který je, či bude narušován častými hádkami.

 

Milenka s ostatními kartami:

s Milencem – můžete prožít krátký milostný románek. Záleží jenom na vás.

s Věrností – krásný, věrný citový vztah.

s Žárlivostí – citový vztah, který je  kalen žárlivostí a silným projevem nedůvěry.

s Radostí – citový vztah, který vám přinese radost a pohodu.

s Domem – hluboký citový vztah, který zasáhne do vašeho soukromí.

s Dítětem – silná citová vazba k dítěti či více dětem.

s Rohem hojnosti – hojnost citu, kterou vám projeví více lidí z vašeho okolí.

s Penězi – projev zamilovanosti, ale pozor na ziskuchtivost dotyčné osoby.

s Darem – očekávejte dárek od osoby která  vás miluje.

s Nenadálou radostí – nečekaný projev lásky.

se Zlodějem – někdo vás chce připravit o lásku.

s Důstojníkem – projev lásky od osoby, která je v dobrém pracovním postavení.

s Dopisem – očekávejte milostný dopis.

se Soudcem – hluboký citový vztah, který může být završen nabídkou k sňatku.

s Poselstvím – vyznání lásky.

s Vdovou – citový vztah, který zažene pocit samoty a smutku.

s Vdovcem – projev citu, kterému se snažíte ubránit.

s Touhou – citový vztah, na kterém stavíte svoji budoucnost.

s Toužebným přáním – toužíte po někom, kdo by byl schopen vám dát něžnou lásku.

s Nadějí – naděje na něžný citový vztah.

se Smrtí – něžný citový vztah, který přinese do vašeho života velkou změnu.

s Nemocí – velká zamilovanost, která pro vás může být psychicky náročná.

s Vážnými myšlenkami – citový vztah, který vás nutí k vážnému zamyšlení se, nad dalším životem.

s Falší – někdo vám projeví lásku, která je jen velmi povrchní.

s Neštěstím – tento citový vztah vám nepřinese žádné štěstí.

s Nepřítelem – projev zamilovanosti, který může přejít v nepřátelství.  

s Nepříjemností – milenecký vztah, který vám může přivodit mnoho nepříjemností.

 

Milenec s ostatními kartami:

s Věrností – vztah s člověkem na kterého se můžete spolehnout a hledat u něho oporu.   

s Žárlivostí – velmi pevný vztah s člověkem, který si vás bude žárlivě střežit.

s Radostí – stabilní vztah s člověkem, se kterým se nebudete nudit.

s Domem – pevný vztah s člověkem, pro kterého je velmi důležité dobré rodinné zázemí.

s Dítětem – silný vztah k dítěti či dětem, který je založen na citlivé autoritě.

s Rohem hojnosti – pevný vztah s více lidmi, na které se budete moci spolehnout.

s Penězi – pevný vztah s člověkem, který je schopen vás dobře finančně zajistit.

s Darem – očekávejte dar od člověka který je důležitým článkem vašeho života.

s Nenadálou radostí – nečekaný projev citu.

se Zlodějem – někdo chce narušit váš pevný partnerský vztah.

s Důstojníkem – pevný vztah s člověkem, který je v dobrém pracovním postavení.

s Dopisem – písemná nabídka k trvalému vztahu (soužití).

se Soudcem – stabilní vztah s člověkem, který vám nabídne sňatek.

s Poselstvím – vyznání hluboké náklonnosti.

s Vdovou – samota může být brzy zaměněna za trvalý vztah.

s Vdovcem – pevný vztah, který vás může velmi posílit a dodat sebevědomí.

s Touhou – pevný vztah s člověkem, který vám nabízí novou budoucnost.

s Toužebným přáním – toužíte po někom, kdo by byl schopen vás podepřít a dodal vám životní jistotu.

s Nadějí – naděje na pevný vztah.

se Smrtí – nabídka pevného vztahu, která vám přináší do života podstatnou změnu.

s Nemocí – pevný vztah s člověkem, který pro vás může být psychicky náročný tím, že z něho nejste schopni vystoupit.

s Vážnými myšlenkami – pevný vztah, který vás nutí k vážnému zamyšlení se nad dalším životem.

s Falší – trvalý vztah s člověkem, který má mylné představy o soužití.

s Neštěstím – trvalý vztah s člověkem, který je zatrpklý a nudný.

s Nepřítelem – trvalý vztah s člověkem, který je sobecký a bezohledný.

s Nepříjemností – trvalý vztah, který vám může přivodit mnoho nepříjemností.

 

Věrnost s ostatními kartami:

s Žárlivostí – dvojí možnost výkladu: ve vašem citovém životě může dlouhodobě figurovat žárlivost, nebo vám může lidská závist delší dobu znepříjemňovat  život.

s Radostí – dlouhotrvající pocit radosti.

s Domem – velmi pevné rodinné zázemí.

s Dítětem – velmi silný vztah k dětem.

s Rohem hojnosti – dlouhodobý pocit spokojenosti.

s Penězi –trvalá finanční prosperita.

s Darem – trvalá finanční stabilita.

s Nenadálou radostí – projev věrnosti či podpory od člověka, od kterého byste to neočekávali.

se Zlodějem – delší období finančních ztrát.

s Důstojníkem – nastupuje delší období pracovní stability.

s Dopisem – dvojí možnost výkladu: písemný projev věrnosti, nebo  bohatá korespondence.

se Soudcem – dlouhodobé úřední záležitosti.

s Poselstvím – dvojí možnost výkladu: více nových zpráv, či více nových osobních poznatků.

s Vdovou – smutek, který dlouhodobě zatěžuje psychiku.

s Vdovcem – dvojí možnost výkladu: smutek, kterému musíte dlouhodobě čelit, nebo dlouhodobá stabilita v soukromých záležitostech.

s Touhou – mnoho nových plánů, ale chybí prostor k jejich realizaci.

s Toužebným přáním – realizujte své touhy a přání, nezůstávejte jen u snění.

s Nadějí – dvojí možnost výkladu: naděje, že se dočkáte věrnosti od partnera, nebo jste velký životní optimista.

se Smrtí – období bohaté na životní změny.

s Nemocí – vleklá nemoc či dlouhodobá alergie.

s Vážnými myšlenkami – trudnomyslnost.

s Falší – chybí vám síla k tomu, abyste se zbavili falešných přátel. Bojujte!

s Neštěstím – osud vás zkouší, je třeba se obrnit trpělivostí. Nic netrvá věčně.

s Nepřítelem – nepřátelský postoj některých lidí vůči vám je nezvratitelný. Nelze s nimi bojovat, bylo by lepší ustoupit, nebo změnit vlastní názor.

s Nepříjemností – smůla se vám lepí na paty, toto období není vhodné k realizaci čehokoliv.

 

Žárlivost s ostatními kartami:

s Radostí – vypovídá o potměšilosti té osoby, která se podílela na vzniku žárlivosti.

s Domem – žárlivost narušuje spokojenost v soukromí.

s Dítětem – dvojí možnost výkladu: projev dětské žárlivosti, nebo je žárlivost příčinou vašich starostí.

s Rohem hojnosti – velmi silná žárlivost.

s Penězi – někdo vám závidí finanční úspěch.

s Darem – dárek který dostanete, vyvolá něčí závist.

s Nenadálou radostí – štěstí, které vás potká bude zkaleno něčí závistí.

se Zlodějem – sobecká žárlivost. Někdo vás chce mít pouze pro sebe.

s Důstojníkem – někdo vám závidí pracovní úspěchy.

s Dopisem – dopis, který je záměrně napsán tak, aby vyvolal žárlivost či závist.

se Soudcem – žárlivost, kterou lze řešit přes kompetentní osobu (např. psycholog).

s Poselstvím – řeči, které vyvolají žárlivost či závist.

s Vdovou – smutek nebo lítost vyvolané žárlivostí či závistí.

s Vdovcem – jste schopni čelit žárlivosti.

s Touhou – někdo vám závidí vaši činorodost.

s Toužebným přáním – žárlivě toužíte po něčem, co má někdo druhý. Zbytečně, máte možnost toho dosáhnout vlastním přičiněním!

s Nadějí – máte dostatek argumentů proti případné žárlivosti či závisti. Braňte se!

se Smrtí – dvojí možnost výkladu: žárlivost před kartou smrti = dává předpoklad k ukončení žárlivosti. Naopak karta smrti před žárlivostí = počínající žárlivost.

s Nemocí – chorobná žárlivost.

s Vážnými myšlenkami – něčí žárlivost vás nutí k vážnému zamyšlení nad vlastní budoucností.

s Falší – bezdůvodná žárlivost, neboť důvody, na jejichž základě vznikla, jsou falešné.

s Neštěstím – žárlivost, která může vést ke špatnému konci (např. k rozchodu).

s Nepřítelem – sami sobě jste nepřítelem díky vlastní bezdůvodné žárlivosti.

s Nepříjemností – žárlivost partnera nebo vaše vlastní, nese sebou jen samé nepříjemnosti.

 

Radost s ostatními kartami:

s Domem – spokojenost a radost v soukromí.   

s Dítětem – radost z dítěte či dětí.

s Rohem hojnosti – hojnost radosti ze života.

s Penězi – radujete se z nabytí větší sumy peněz, kterou nemíváte běžně k dispozici.

s Darem – radost z dárku, který nemusí být velké hodnoty, ale který jste si přála.

s Nenadálou radostí – naplní vás překvapivý pocit radosti, který jste neočekávali.

se Zlodějem – bezvýznamná ztráta.

s Důstojníkem – pocit radosti a uspokojení z dosaženého postavení.

s Dopisem – radostná písemná zpráva.

se Soudcem – radost z výsledku nějakého úředního jednání.

s Poselstvím – sdělení, ze kterého se budete radovat, aneb dobrá rada nad zlato.

s Vdovou – slzy z radosti.

s Vdovcem – dlouho trvající radost.

s Touhou – realizace nových plánů vám přinese radost.

s Toužebným přáním – budete se radovat s uskutečnění svých tužeb.

s Nadějí – v nejbližší době se budete z něčeho radovat. Těšte se!

se Smrtí – nadchází změna. Nastává pro vás lepší a radostnější období.

s Nemocí – až bláznivě se budete z něčeho radovat.

s Vážnými myšlenkami – realizace vážného zvažování budoucnosti vám přinese radost.

s Falší – neradujte se předčasně, vedou vás k tomu falešné představy.

s Neštěstím – škodolibá radost z neštěstí druhých, která se může obrátit proti vám.

s Nepřítelem – i obyčejná radost ze života umí dělat nepřátele.   

s Nepříjemností – nepříjemná situace, které se po čase dokážete zasmát.

 

Dům s ostatními kartami:

s Dítětem – silný pocit bezpečí.

s Rohem hojnosti – dobře zabezpečený spokojený domov.

s Penězi – blahobytný a spokojený domov.

s Darem – spokojený domov považujete za dar. Není to tudíž pro vás pouhá samozřejmost.

s Nenadálou radostí – nenadálá radost pro celou vaší rodinu.

se Zlodějem – spokojenost v soukromí je na-rušena finanční, nebo majetkovou újmou.

s Důstojníkem – soukromé podnikání.

s Dopisem – písemná zpráva ovlivňující vaše soukromí.

se Soudcem – úřední záležitosti zasahují do vašeho soukromí.

s Poselstvím – ústní zpráva ovlivňující vaše soukromí.

s Vdovou – nějaký smutek narušuje spokojenost v soukromí.

s Vdovcem – spokojený domov, který vám dává pocit stability a bezpečí.  

s Touhou – plánujete vytvoření spokojeného domova.

s Toužebným přáním – toužíte po spokojeném domově. Nezůstávejte jen u představ!

s Nadějí – naděje na spokojenost v soukromí.

se Smrtí – rekonstrukce, či opravy domu nebo bytu.

s Nemocí – nemoc tělesná nebo psychická narušuje spokojenost v soukromí.

s Vážnými myšlenkami – spokojenost v domě je závislá na vážném promyšlení budoucnosti.

s Falší – do vašeho soukromí se vkrádá faleš. Neberte tento fakt na lehkou váhu.

s Neštěstím – nějaké nepříjemnosti narušují spokojenost v soukromí.

s Nepřítelem – nepřátelský postoj někoho, narušuje stabilitu vašeho soukromí.

s Nepříjemností – hádky a nesrovnalosti narušující spokojenost v soukromí.

 

Dítě s ostatními kartami:

s Rohem hojnosti – mnoho starostí.

s Penězi – starosti s penězi.

s Darem – dítě je pro vás darem.

s Nenadálou radostí – neplánované, ale vítané těhotenství.

se Zlodějem – starosti se ztrátou něčeho, ale zapříčiněné druhou osobou.

s Důstojníkem – starosti v zaměstnání, nebo v soukromém podnikání.

s Dopisem – dvojí možnost výkladu: dopis od dítěte, nebo nějaká písemná zpráva, která vám přidělává starosti.

se Soudcem – starosti s nějakým úředním jednáním.

s Poselstvím – nějaká ústní zpráva bude příčinou starostí.

s Vdovou – starosti ze kterých budete smutní.

s Vdovcem – jste dostatečně odhodlaní a silní se rychle vypořádat se starostmi.

s Touhou – starosti s realizací nových plánů.

s Toužebným přáním – touha po dítěti.

s Nadějí – dvojí možnost výkladu: naděje vkládané do dítěte, nebo naděje na dítě (těhotenství). 

se Smrtí – dvojí možnost výkladu: dítě před kartou smrti = starosti končí. Dítě za kartou smrti = počínající starosti.

s Nemocí – dvojí možnost výkladu: nemoc dítěte nebo starosti s vlastním zdravím.

s Vážnými myšlenkami – starosti s nutnou změnou do budoucnosti.

s Falší – zbytečné starosti.

s Neštěstím – velmi nepříjemné starosti.

s Nepřítelem – starosti do kterých vás dostal někdo záměrně.

s Nepříjemností – starosti s dětmi.

 

Roh hojnosti s ostatními kartami:

s Penězi – hojnost peněz.

s Darem – velký dar.

s Nenadálou radostí – neočekávaná hojnost něčeho.

se Zlodějem – větší finanční či majetková ztráta, zapříčiněná druhou osobou.  

s Důstojníkem – velmi stabilní pozice v zaměstnání či soukromém podnikání.  

s Dopisem – hojnost nových zpráv, získaných   formou dopisů, knih, studiem atp.

se Soudcem – hojný styk s úřady.

s Poselstvím – hojnost nových poznatků, získaných ústně.

s Vdovou – hojnost smutku.

s Vdovcem – hodně osobní vytrvalosti a síly.

s Touhou – mnoho nových plánů.

s Toužebným přáním – více toužebných přání.

s Nadějí – neutuchající optimismus a naděje.

se Smrtí – dvojí možnost výkladu: roh hojnosti před kartou smrti = začíná pro vás klidnější období. Roh hojnosti za kartou smrti = začíná období životních zvratů či změn.

s Nemocí – více různých onemocnění.

s Vážnými myšlenkami – nabízí se vám velká škála možností, jak naložit s budoucností.   

s Falší – mnoho falše.

s Neštěstím – osud se k vám točí zády.

s Nepřítelem – mnoho nepřátel.

s Nepříjemností – budete nuceni řešit více nepříjemných situací.

 

Peníze s ostatními kartami:

s Darem – velké peníze jsou pro vás darem o který jste schopni se podělit.

s Nenadálou radostí – větší přísun peněz, které jste neočekávali (možná i výhra).

se Zlodějem – větší peněžitá či majetková ztráta, zapříčiněná druhou osobou.

s Důstojníkem – zvýšení platu v zaměstnání, či větší prosperita v soukromém podnikání.

s Dopisem – písemná zpráva týkající se větší finanční částky.

se Soudcem – dvojí možnost výkladu: peníze před soudcem = větší výdaje spojené s úřady. Peníze za soudcem = větší finanční částka či majetek, předaný vám úřední formou.

s Poselstvím – ústní zpráva týkající se větší finanční částky.

s Vdovou – movitý či nemovitý majetek, který vám nepřinese radost.

s Vdovcem – velmi silná finanční stabilita. Dlouhodobý blahobyt.

s Touhou – máte možnost získat větší finanční částku z realizace nových plánů.

s Toužebným přáním – touha po bohatství.

s Nadějí – naděje na větší peníze.

se Smrtí – dvojí možnost výkladu: peníze před kartou smrti = končí období blahobytu. Peníze za kartou smrti = nastupuje období blahobytu.

s Nemocí – lakota.

s Vážnými myšlenkami – vážná změna budoucnosti dává šanci k navýšení majetku.

s Falší – peníze získané nečistým způsobem.

s Neštěstím – nešťastná investice větší částky peněz. Pečlivě zvažte situaci!

s Nepřítelem – někdo má tendenci se na vás velmi silně přiživit. Pozor!

s Nepříjemností – větší finanční problémy, možné dlouhodobé dluhy.

 

Dar s ostatními kartami:

s Nenadálou radostí – neočekávaný dar.

se Zlodějem –  menší peněžitá či majetková ztráta, zapříčiněná druhou osobou.

s Důstojníkem – mimořádná jednorázová finanční odměna (prémie).

s Dopisem – písemná zpráva týkající se menší finanční částky.

se Soudcem – dvojí možnost výkladu: peníze před soudcem = menší výdaje spojené s úřady. Peníze za soudcem = menší finanční částka či majetek, předaný vám úřední formou.

s Poselstvím – ústní zpráva týkající se menší finanční částky.

s Vdovou – dar, který vám neudělá žádnou radost.

s Vdovcem – dobrá finanční stabilita.

s Touhou – máte dostatek financí pro realizaci nových plánů.

s Toužebným přáním – touha po dostatečném finančním zabezpečení.

s Nadějí – naděje na dostatečné finanční zabezpečení.

se Smrtí – dvojí možnost výkladu: peníze před kartou smrti = končí období dostatku. Peníze za kartou smrti = nastupuje období dostatku.

s Nemocí – nezaměstnanost.

s Vážnými myšlenkami – vážná změna budoucnosti dává šanci na finanční stabilitu.

s Falší – zkreslené a nerealizovatelné představy o osobním zabezpečení.

s Neštěstím – nešťastná investice menší částky peněz. 

s Nepřítelem – někdo má tendenci zneužívat vaší dobroty.

s Nepříjemností – menší finanční problémy, možné krátkodobé dluhy.

 

Nenadálá radost s ostatními kartami:

se Zlodějem – nečekané nalezení ztracené věci.

s Důstojníkem – dvojí možnost výkladu: již neočekávaná stabilita v zaměstnání či podnikání, nebo nalezení stabilního zaměstnání.

s Dopisem – radostná písemná zpráva, kterou jste nečekali.

se Soudcem – neočekávaně rychlé řešení úředních záležitosti ve váš prospěch.

s Poselstvím – radostná ústní zpráva, kterou jste nečekali.

s Vdovou – očekávejte nečekané, smutek končí a nastupuje období radosti.

s Vdovcem – nečekaně se budou stabilizovat vaše soukromé záležitosti a s určitou lehkostí zvládáte nastalé situace.

s Touhou – realizace nových plánů vám přinese nečekanou radost.

s Toužebným přáním – období splněných přání.

s Nadějí – nevzdávejte se, je naději na úspěch.

se Smrtí – nečekaná radostná událost přináší velkou změnu do vašeho života.

s Nemocí – nečekané uzdravení.

s Vážnými myšlenkami – určitě realizujte ty změny o kterých uvažujete, neboť vám přinesou neočekávanou radost. 

s Falší – pozor, to co si myslíte, že je pro vaše štěstí, se může obrátit proti vám.

s Neštěstím – všechno zlé je pro něco dobré.  

s Nepřítelem – končí projevy nepřátelství.

s Nepříjemností – neočekávané řešení nepříjemných záležitostí.

 

Zloděj s ostatními kartami:

s Důstojníkem – pozor, někdo vás chce připravit o zaměstnání, nebo se snaží narušit chod vašeho soukromého podnikání.

s Dopisem – písemná zpráva o nějaké ztrátě.  

se Soudcem – úřední jednání vás připraví o peníze.

s Poselstvím – ústní zpráva o nějaké ztrátě.  

s Vdovou – nějaká ztráta, která vás vede do pesimismu.

s Vdovcem – přes veškeré případné ztráty jste schopni bojovat s osudem.

s Touhou – to co budete mít v úmyslu realizovat, vás vede do ztráty. Zkuste své plány přehodnotit.

s Toužebným přáním – to po čem toužíte, k ničemu nevede. Hledejte nový směr.  

s Nadějí – nedělejte si zbytečné naděje, je to ztráta času.

se Smrtí – dvojí možnost výkladu: zloděj před kartou smrti = končí období ztrát. Zloděj za kartou smrti = začíná období ztrát.

s Nemocí – nemoc, která má tendenci oslabovat životní nebo psychické síly.

s Vážnými myšlenkami – změny, které se chystáte učinit, vás vedou do ztráty. Pečlivě zvažte, jestli to stojí za to.

s Falší – někdo, kdo se vůči vám staví jako přítel, čeká na příležitost, jak vás okrást.

s Neštěstím – pozor, velká finanční či majetková ztráta.

s Nepřítelem – projev nepřátelství s tendencí citelně vás poškodit na majetku.

s Nepříjemností – menší, ale nepříjemná ztráta.

 

Důstojník s ostatními kartami:

s Dopisem – dlouhodobá, písemná pracovní smlouva.

se Soudcem – zaměstnání ve státní službě.

s Poselstvím – dlouhodobá, ústní pracovní smlouva.

s Vdovou – pracovní zaměření, které vám ne-přináší žádnou radost.

s Vdovcem – nastupuje období stability jak v zaměstnání, tak i ve vašem soukromí.

s Touhou – nové plány v oblasti zaměstnání, nebo soukromém podnikání.

s Toužebným přáním – toužíte po stabilitě v zaměstnání.

s Nadějí – naděje na stabilní zaměstnání, či soukromé podnikání.

se Smrtí – změna zaměstnání.

s Nemocí – onemocnění, které má určitý vliv na pracovní stabilitu.

s Vážnými myšlenkami – vážně uvažujete o změně v zaměstnání, nebo v soukromém podnikání.

s Falší – vidíte pracovní budoucnost tam, kde není.

s Neštěstím – nešťastná náhoda vás může připravit o práci.

s Nepřítelem – někdo se vás snaží připravit o práci, nebo máte nekalou konkurenci v soukromém podnikání.

s Nepříjemností – budete nuceni  řešit nějaké nepříjemnosti v práci.

 

Dopis s ostatními kartami:

se Soudcem – úřední dopis.

s Poselstvím – dvojí potvrzení zprávy, jak písemné, tak i ústní.

s Vdovou – smutná písemná zpráva.

s Vdovcem – důležitá písemná zpráva.

s Touhou – písemná zpráva, která bude podnětem k nový plánům.

s Toužebným přáním – toužebně očekávaná písemná zpráva.

s Nadějí – písemná zpráva, která vám dá určitou naději.

se Smrtí – písemná zpráva, vypovídající o změně v něčem nebo úmrtní oznámení.  

s Nemocí – písemná zpráva o něčí nemoci.

s Vážnými myšlenkami – písemná zpráva, která vás nutí k vážnému zamyšlení.

s Falší – falešná písemná zpráva.

s Neštěstím – písemná zpráva o nějakém neštěstí.

s Nepřítelem – nenávistný dopis.

s Nepříjemností – nepříjemná písemná zpráva.

 

Soudce s ostatními kartami:

s Poselstvím – ústní zpráva od úřední osoby.

s Vdovou – vyřizování smutných úředních záležitostí.

s Vdovcem – úřední jednání dotýkající se rodinných záležitostí.

s Touhou – k realizaci vašich nových plánů je potřebné jednání s úřady.

s Toužebným přáním – vaše touhy se mohou naplnit, pokud o nich budete informovat ty správné osoby, které jsou kompetentní k dané záležitosti.

s Nadějí – vaše naděje mají své opodstatnění.

se Smrtí – dvojí možnost výkladu: soudce před kartou smrti = ukončení úředních jednání. Soudce za kartou smrti = čeká vás úřední jednání.

s Nemocí – nemoc, která vyžaduje odborného lékaře.

s Vážnými myšlenkami – jednání z úřady, které vede nutně ke změnám ve vaší budoucnosti.

s Falší – pozor, lze pochybovat o kompetentnosti určité osoby.

s Neštěstím – jednání z úřady, které nikam nevede, nebo nic neřeší.

s Nepřítelem – nepřátelský postoj vlivné osoby vůči vám.

s Nepříjemností – nepříjemné úřední jednání.

 

Poselství s ostatními kartami:

s Vdovou – smutná ústní zpráva.

s Vdovcem – důležitá ústní zpráva.

s Touhou – ústní zpráva, která bude podnětem k nový plánům.

s Toužebným přáním – toužebně očekávaná ústní zpráva.

s Nadějí – ústní zpráva, která vám dá určitou naději.

se Smrtí – ústní zpráva, vypovídající o změně něčeho či někoho.   

s Nemocí – ústní zpráva o něčí nemoci.

s Vážnými myšlenkami – ústní zpráva, která vás nutí k vážnému zamyšlení.

s Falší – falešná ústní zpráva.

s Neštěstím – ústní zpráva o nějakém neštěstí.

s Nepřítelem – nenávistná výměna názorů.

s Nepříjemností – nepříjemná ústní zpráva.

 

Vdova s ostatními kartami:

s Vdovcem – smutek narušující rodinou stabilitu.

s Touhou – umíte plánovat svou budoucnost, ale chybí chuť a odhodlání k realizaci.

s Toužebným přáním – máte své tužby a přání, ale překážkou je malá sebedůvěra.

s Nadějí – nevěříte tomu, že naděje umírá poslední.

se Smrtí – dvojí možnost výkladu: smutek před kartou smrti = konec smutného období. Smutek za kartou smrti = začíná smutné období.

s Nemocí – odmítáte bojovat se zdravotním problémem, který je vlastně zapříčiněný oslabenou psychikou.

s Vážnými myšlenkami – pesimistický pohled na budoucnost.

s Falší – vidíte problémy tam, kde nejsou.

s Neštěstím – nešťastná událost bude příčinou vašeho smutku.

s Nepřítelem – jste sami sobě nepřítelem. Doporučuji více optimismu do života.

s Nepříjemností – i drobné nepříjemnosti mohou být příčinou vašeho smutku. To vypovídá o určité přecitlivělosti.

 

Vdovec s ostatními kartami:

s Touhou – vlastní vnitřní síla vám po-může při realizaci nových plánů. 

s Toužebným přáním – ke splnění tužeb vám pomůže vlastní vnitřní síla.

s Nadějí – naděje na znovunalezení své vlastní duševní síly.

se Smrtí – dvojí možnost výkladu: vdovec před kartou smrti = končí období duševní sily. Vdovec za kartou smrti = začíná období dušení síly.

s Nemocí – máte možnost úspěšně bojovat se zdravotním problémem.

s Vážnými myšlenkami – optimistický pohled do budoucnosti a silné odhodlání.

s Falší – bojujete s větrnými mlýny.

s Neštěstím – nešťastná událost, která vás zoceluje. Všechno zlé je pro něco dobré.

s Nepřítelem – schopnost bojovat s nepřítelem.

s Nepříjemností – schopnost odhodlaně řešit nepříjemnosti.

 

Touha s ostatními kartami:

s Toužebným přáním – máte tendenci odkládat realizaci svých plánů na dobu neurčitou.

s Nadějí – vkládáte velkou naději do nových plánů.

se Smrtí – realizace nových plánů přinese velkou změnu do života.

s Nemocí – chybí vám síla k realizaci nových plánů.

s Vážnými myšlenkami – to, co plánujete, má pro vás velký význam do budoucna.

s Falší – nerealizovatelné plány.

s Neštěstím – realizace nových plánů vás vede do neštěstí.

s Nepřítelem – realizace nových plánů nebude lehká, ztěžuje ji něčí nepřátelský postoj.

s Nepříjemností – realizace nových plánů nebude příjemná.

 

Toužebné přání s ostatními kartami:

s Nadějí – velká naděje na naplnění tužeb.

se Smrtí – touha po radikální životní změně.

s Nemocí – chorobná touha.

s Vážnými myšlenkami – dostatek vnitřního odhodlání může napomoci k naplnění tužeb.

s Falší – touha po něčem nereálném.

s Neštěstím – touha vedoucí do neštěstí.

s Nepřítelem – touha po pomstě.

s Nepříjemností – touha vedoucí do nepříjemností.

 

Naděje s ostatními kartami:

se Smrtí – naděje na změnu.

s Nemocí – naděje na uzdravení.

s Vážnými myšlenkami – nápad, který může významně ovlivnit vaši budoucnost.

s Falší – falešné naděje.

s Neštěstím – naděje na rychlé vyváznutí z neštěstí.

s Nepřítelem – naděje na ukončení nepřátelství.

s Nepříjemností – naděje na rychlé vyváznutí z nepříjemností.

 

Smrt s ostatními kartami:

s Nemocí – dvojí možnost výkladu: nemoc před kartou smrti = končí zdravotní problémy. Nemoc za kartou smrti = počínající zdravotní problémy.

s Vážnými myšlenkami – opravdu velký životní zlom díky realizaci zamýšleného.

s Falší – falešný pocit změny, ve skutečnosti se nic nezměnilo.

s Neštěstím – dvojí možnost výkladu: neštěstí před kartou smrti = končí nešťastné období. Neštěstí za kartou smrti = nadchází nešťastné období.

s Nepřítelem – dvojí možnost výkladu: nepřítel před kartou smrti = končí nepřátelství. Nepřítel za kartou smrti = počínající nepřátelský postoj někoho.  

s Nepříjemností – dvojí možnost výkladu: nepříjemnosti před kartou smrti = končí nepříjemné období. Nepříjemnosti za kartou smrti = počínající nepříjemnosti.

 

Nemoc s ostatními kartami:

s Vážnými myšlenkami – vážné myšlenky zatěžují psychiku a dochází u vás k pocitu únavy a vyčerpání.

s Falší – hypochondrie.

s Neštěstím – pozor na úraz.

s Nepřítelem – jste sami sobě nepřítelem vlastního zdraví.

s Nepříjemností – alergie na něco.

 

Vážné myšlenky s ostatními kartami:

s Falší – zkreslený pohled do budoucnosti, ale i na minulost (možný pocit ublíženosti).

s Neštěstím – dvojí možnost výkladu: vážné myšlenky před kartou neštěstí = rozmyslete si dobře to, co chcete udělat, nevede to ke štěstí. Vážné myšlenky za kartou neštěstí = realizujte své myšlenky, vyvedou vás z nešťastného období.

s Nepřítelem – při realizaci svých myšlenek na nikoho nespoléhejte. Spíš očekávejte od svého okolí nesouhlas.  

s Nepříjemností – dvojí možnost výkladu: vážné myšlenky před kartou nepříjemností = rozmyslete si dobře to, co chcete udělat, jdete vstříc nepříjemnostem. Vážné myšlenky za kartou nepříjemností = realizujte své myšlenky, vyvedou vás z nepříjemností.

 

Faleš s ostatními kartami:

s Neštěstím – falešné přátelství či vlastní iluze vás vedou do neštěstí.

s Nepřítelem – velmi záludný a nebezpečný nepřítel.

s Nepříjemností – falešné přátelství či vlastní iluze vás vedou do nepříjemností.

 

Neštěstí s ostatními kartami:

s Nepřítelem – příčinou vašeho neštěstí je nepřátelský postoj někoho.

s Nepříjemností – příčinou vašeho neštěstí je nedorozumění, nepochopení či hádky.

 

Nepřítel s ostatními kartami:

s Nepříjemností – nepřátelství vyprovokované hádkami nebo sprostými urážkami.